ALF 04

APIE

Redakcija:
Marija Drėmaitė, Julija Reklaitė,
Viktorija Šiaulytė, Indrė Ruseckaitė

Sudarytojos:
Viktorija Šiaulytė, Marija Drėmaitė

Iliustracijų redaktorė:
Aistė Galaunytė

Kalbos redaktoriai:
Stephen Dean (EN),
Margarita Gaubytė (LT)

Vertimas:
Jurga Grunskienė

Dizaino ir maketo idėja:
Aron Kullander­-Östling

Maketas:
Indrė Ruseckaitė

Interneto platforma (archfondas.lt/leidiniu/alf-04/maistaujantis-oportunizmas):
Martynas Bardauskas

 

Projektą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr.No. MIP-099/2013), Lietuvos kultūros taryba.

ISBN 978-9955-9812-7-5 (spausdintas)
ISBN 978-9955-9812-9-9 (internetinis)

© Vilniaus Universitetas, 2014
© VšĮ Architektūros Fondas, 2014
© Tekstų ir nuotraukų autoriai, 2014

36