ALF 01

Rekomenduojama knyga. Malcolm Miles - Cities and Cultures

(lt. Miestai ir kultūros)

Tai ryšio tarp šiuolaikinių miestų ir kultūros, kurią jie kuria, bei kuri formuoja juos, studija. Knygoje kvestionuojamas suvokimas apie tai, kas kuria miesto kultūrą, analizuojant įvairius atvejus, kuriuose skirtingi kultūros tipai -  menai, kultūros institucijos ir paveldas, savitas gyvenimo būdas -  yra skirtingai naudojami arba veikiami vystant konkrečius miestus ar jų dalis. Knygoje šios sąsajos nemaskuojamos, bet populiariai paaiškinamos.

Miesto kultūros čia interpretuojamos remiantis agonistinės politikos samprata. Vietoje miestų elitų propaguojamų vienprasmiškų regeneracijos imperatyvų, Miles atskleidžia urbanistinio vajaus prieštaravimus ir įvairialypiškumą.  Žaisdamas dviejomis kultūros reikšmėmis autorius išvysto unikalų požiūrį, kuriame jungiami šių reikšmių argumentai nūdienos urbanistikos vystymesi. Knygoje rasite ir kritinius literatūros komentarus, ir išvadas iš autoriaus tyrimų. Tai išsamus interdisciplininis darbas paremtas mokslu, bet „įkandamas“ ir skaitytojui be specialaus išsilavinimo.

36